Regulamin handlowy

Artykuł I.

Definicje pojęć

 1. Operatorem strony internetowej www.Parfens.pl jest PARFENS s. r. o. , zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Urzędu Powiatowego w Nitrze pod numerem: 29284/N, ID: 45469580, NIP: 2023017348, z siedzibą: Nábrežie mládeže 568/79 949 01 Nitra - Chrenová
 1. Sprzedającym jest PARFENS s. r. o. , zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Urzędu Powiatowego w Nitrze pod numerem: 29284/N, ID: 45469580, NIP: 2023017348, z siedzibą: Nábrežie mládeže 568/79 949 01 Nitra - Chrenová
 2. Dostawcą towarów i usług oferowanych w sklepie internetowym www.parfens.pl  jest firma PARFENS s. r. o. , zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Urzędu Powiatowego w Nitrze pod numerem: 29284/N, ID: 45469580, NIP: 2023017348, z siedzibą: Nábrežie mládeže 568/79 949 01 Nitra - Chrenová
 3. Kupującym jest każdy odwiedzający e-sklep, który złożył zamówienie za pośrednictwem e-sklepu. W myśl ustawy nr. 102/2014 Dz. „konsumentem” jest osoba fizyczna, która nie nabywa towarów w celu ich sprzedaży innym osobom, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zatrudnienia lub wykonywania zawodu.
 4. Sklep internetowy E-shop jest systemem informatycznym znajdującym się w sieci Internetu z ogólnodostępnym dostępem, umożliwiającym zamawianie towarów lub usług.
 5. Wszystkie produkty publikowane na stronie e-sklepu są towarami lub usługami.
 6. Zamówienie powstaje poprzez potwierdzenie procesu składania zamówienia w e-sklepie formą wyboru towaru lub usługi przez kupującego, włącznie z pełnym wypełnieniem formularza zamówienia.
 7. Kupujący w pełni akceptuje komunikację elektroniczną, przede wszystkim za pośrednictwem e-sklepu, komunikacji e-mailowej oraz komunikacji telefonicznej

Artykuł II 

Cena

 1. Wszystkie ceny wymienione przy towarach są ostateczne. Nie jesteśmy płatnikami VAT.
 2. Sprzedający w momencie zakupu jest wiązany ceną podaną na stronie e-sklepu.

Artykuł III.

Zamówienie

 1. Zamówienie powstaje poprzez potwierdzenie procesu składania zamówienia w e-sklepie poprzez wybór towaru lub usługi przez kupującego, w tym pełne wypełnienie formularza zamówienia. Do prawidłowej realizacji zamówienia niezbędne jest uzupełnienie wymaganych danych w zamówieniu oraz wybór opcji transportu i płatności za zamawiane towary lub usługi.
 2. Wysyłając zamówienie kupujący zgadza się z ceną zamawianych towarów i usług i tym samym zamówienie staje się wiążące dla konsumenta.
 3. Potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego tworzy umowę kupna, która może być zmieniona, anulowana lub uzupełniona tylko za obopólną zgodą kupującego i sprzedającego, chyba że prawo lub przepisy stanowią inaczej. Potwierdzeniem zamówienia przez sprzedającego jest wysyłka towaru.
 4. Po utworzeniu zamówienia w e-sklepie, kupującemu automatycznie generowany jest e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia przez e-sklep. Niniejsza e-mailowa wiadomość nie stanowi potwierdzenia towaru w rozumieniu ust. 3. niniejszego artykułu.
 5. Wysyłając zamówienie kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu zamówionego towaru.

Artykuł IV.

Warunki płatności

 1. Za towary i usługi w e-sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  1. za pobraniem (płacicie bezpośrednio kurierowi przy odbiorze towaru)
  2. płatność na podstawie faktury zaliczkowej – z góry, towar zostanie wysłany po wpłynięciu środków na nasze konto bankowe
  3. płatność za pośrednictwem bramki płatniczej Payout 
 1. Bon upominkowy to przedpłacona kwota pieniężna, którą kupujący może wykorzystać do dokonania zakupu w oparciu o wystarczającą ilość wolnych przedpłaconych środków. Podana jest na nim data ważności kuponu. Wartość nominalną bonu podarunkowego można uzgodnić z kupującym.
 2. Dodatki do poszczególnych opcji płatności określa art. VI niniejszego Regulaminu Handlowego

Artykuł V.  

Warunki dostawy

 1. Sprzedający jest zobowiązany do wysłania towaru kupującemu w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna, chyba że uzgodnił inaczej lub nie został określony dłuższy termin dostawy towaru.
 2. Jeżeli towar jest dostepny w magazynie , wysyłamy go w miarę możliwości jak najszybciej.
 3. Jeżeli w zamówieniu jest kilka towarów i usług, a niektórych z nich nie ma w magazynie, poinformujemy kupującego o możliwości dostaw częściowych.
 4. Wraz z towarem do klienta przesyłana jest faktura (dokument podatkowy), instrukcje oraz inne dokumenty dotyczące towaru lub usługi od producenta.
 5. Za miejsce spełnienia świadczenia uważa się miejsce, do którego dostarczany jest towar.
 6. Sprzedający realizuje transport do kupującego za pośrednictwem:
 1. Paczkomaty Box – 11,90 zł / gratis
 2. GLS Kurier – 11,90 zł / gratis
 3. Kurier Packeta – 11,90 zł / gratis

Artykuł VI.

Opłaty za wysyłkę, pakowanie i sposoby płatności

 1. Sprzedający może również uzgodnić z kupującym inny niż standardowy (wyżej wspominany) tryb wysyłki towarów lub usług oraz ceny za te usługi.
 2. Sprzedający może wysłać towar, który jest od razu dostępny dla kupującego a pozostałą część zamówienia dostarczyć dodatkowo w ustawowym terminie, pod warunkiem, że kupujący nie zostanie obciążony żadną dodatkową opłatą pocztową poza oplatą zamówioną.

Artykuł VII 

Przeniesienie praw własności

 1. Prawo własności przechodzi ze sprzedającego na kupującego z chwilą zapłaty pełnej ceny za przedmiot umowy kupna.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo, w przypadku reklamacji przez kupującego towaru lub usług, które nadal są objęte prawem własności sprzedającego, rozpatrzyć dopiero z chwilą pełnej zapłaty za przedmiot umowy kupna.

Artykuł VIII  

Anulowanie umowy kupna

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od zamówionych towarów lub usług w ciągu 48 godzin od zawarcia umowy kupna bez opłaty za anulowanie w przypadku towarów wyprodukowanych na zamówienie, zgodnie ze szczególnymi wymaganiami konsumenta lub konkretnie dla jednego konsumenta.
 2. Kupujący ma prawo zrezygnować z towaru w każdym czasie do momentu wysłania towaru, zawsze jednak pisemnie na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.

Artykuł IX

Prawo konsumenta do zwrotu towaru bez podania przyczyny i pouczenie konsumenta

 1. Zgodnie z ustawą nr. 102/2014 Dz. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz o zmianie niektórych przepisów prawa (dalej „Ustawa”), zgodnie z postanowieniami § 7 i nast. konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Jeżeli przedmiotem umowy kupna jest dostawa towaru, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy przed dostawą towaru.
 2. Jeżeli konsument chce skorzystać z tego prawa, jest zobowiązany doręczyć pisemne odstąpienie od umowy sprzedaży osobiście na adres kontaktowy Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu wskazanego terminu lub doręczyć to odstąpienie pocztą najpóźniej ostatniego dnia okresu na adres wskazany w kontaktach. Konsument po zgłoszeniu odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać lub dostarczyć przedmiot umowy, od której odstępuje wraz z wszelką dokumentacją – m.in. oryginał faktury, instrukcje i inną dokumentację dotyczącą towaru, która została mu dostarczona wraz z towarem, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia (§10 ust. 1 ustawy). Zalecamy kupującym sporządzenie kopii faktury na własny użytek i wysłanie towaru listem poleconym oraz przesyłką ubezpieczoną. Aby odstąpić od umowy, możesz skorzystać z poniższego formularza:  Odstąpienie od umowy kupna, w którym niezbędne jest uzupełnienie danych minimalnych oznaczonych „*” – gwiazdką.
 3. Nie wysyłajcie do nas towaru za pobraniem, taki towar nie zostanie przyjęty.
 4. Operator sklepu internetowego zwróci odpłatne świadczenie za towar/usługę, w tym koszty transportu zgodnie z art. §9 ust. 3) ustawy nr. 102/2014 Dz. a także kosztów ewidentnie poniesionych w celu zamówienia towaru w terminie 14 dni od dnia doręczenia odstąpienia od umowy, ale nie musi zwracać pieniędzy przed dostarczeniem mu towaru lub  udowodnieniem przez konsumenta wysyłki towaru, nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar.
 5. Koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów i usług, o których mowa w §7 ust. 6 liter a) do l) ustawy nr. 102/2014. Z.z., cit.: „Konsument nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest: a)… e) sprzedaż towaru zamkniętego w opakowaniu ochronnym, który ze względów ochrony zdrowia lub ze względów higienicznych nie nadaje się do zwrotu i którego opakowanie ochronne został uszkodzony po dostawie.”
 7. Konsument ponosi koszty jakiegokolwiek zniżenia wartości towaru spowodowane użytkowaniem wykraczającym poza to, co jest konieczne do stwierdzenia funkcjonalności i cech towaru. W przypadku, gdy zwracany towar jest widocznie uszkodzony, Sprzedający zastrzega sobie prawo do oceny towaru oraz złożenia wniosku o obniżenie wysokości zwrotu wartości towaru w zakresie obejmującym przywrócenie towaru do stanu pierwotnego.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z tego prawa.

Artykuł X.

Prawa i obowiązki stron umowy

 1. Za strony umowy uważani są sprzedający i kupujący.
 2. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. przejąć zamówiony towar,
  2. zapłacić sprzedającemu uzgodnione wynagrodzenie za towar,
  3. sprawdzić nienaruszalność opakowania ewent. i same towary przy ich przejmowaniu.
  4. jeśli paczka jest uszkodzona lub coś jest nie tak zgodnie z zamówieniem lub towarem, kurier powinien odnotować uszkodzenie paczki (opis uszkodzenia), a następnie zrobić zdjęcie uszkodzenia i skontaktować się z firmą: +48 508 687 743 i skontaktować się z pracownikiem naszego oddziału. Zdecydowanie nie przejmować towaru!
 3. Sprzedawca zobowiązany jest:
  1. dostarczyć klientowi towar w wymaganej jakości, ilości i po uzgodnionej cenie,
  2. wraz z towarem przesłać klientowi wszystkie dokumenty dotyczące towaru, takie jak faktura za towar, pismo reklamacyjne, instrukcja obsługi w skodyfikowanej formie języka polskiego.

Artykuł XI.

Prywatność / Ochrona danych osobowych 

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą nr. 122/2013 Dz. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 2. Operator nie przekazuje danych osobowych kupującego osobom trzecim, innym niż firma transportowa w celu dostawy towarów lub usług, ani organom władzy państwowej w przypadku kontroli.
 3. Operator uzyskuje od kupującego następujące dane osobowe: tytuł, imię, nazwisko, adres, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail
 4. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji Państwa zamówienia.
 5. Administrator zobowiązany jest do zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, które zlecają ich przetwarzanie w dyrektywie bezpieczeństwa.
 6. Osobie zainteresowanej przysługują prawa określone w: § 28 i nast. Ustawa nr. 122/2013 Dz. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami.
 7. Jeżeli kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji w e-sklepie w celach marketingowych, wyraził zgodę na przesyłanie głównie wiadomości e-mail na kontaktowy adres e-mail, kontakt telefoniczny lub wysyłając e-mail – mail na adres kontaktowy. Kupujący może również wyrazić tę zgodę poprzez zapisanie się do newslettera.
 8. Dane osobowe w celach marketingowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu i adresu e-mail przekazywane są na okres pięciu lat.
 9. Kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę na piśmie wysyłając Odwołanie z przetwarzaniem danych osobowych, które niezwłocznie blokujemy lub likwidujemy. A z naszej strony nie będziemy już wykorzystywać podanych przez Was danych osobowych w celach marketingowych.
 10. Jeżeli kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji w e-sklepie, rejestracja w programie lojalnościowym wyraziła zgodę na zbieranie uzyskanych danych osobowych, w tym informacji o zamówieniach, w celu udzielania rabatów.
 11. Dane osobowe do programu lojalnościowego w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu i adresu e-mail przekazywane są na okres 5 lat.
 12. Kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę na piśmie wysyłając Odwołanie z przetwarzaniem danych osobowych, które niezwłocznie blokujemy lub likwidujemy. A z naszej strony nie będziemy już wykorzystywać danych osobowych, które podajesz w programie lojalnościowym.

Artykuł XII 

Odszkodowanie za nieprzyjęcie towaru

 1. Sprzedającemu przysługuje prawo do odszkodowania (zgodnie z postanowieniami § 420 i nast. Kodeksu Cywilnego), jeżeli kupujący zamówił towar, którego nie odwołał lub nie odstąpił od umowy i jednocześnie nie przejął towaru od przewoźnika lub na żądanie sprzedawcy w przypadku wyboru odbioru osobistego nie przejął towaru w wyznaczonym terminie do odbioru. W ten sposób kupujący naruszył obowiązek określony w art. X pkt 2 lit. a), zgodnie z którym kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za nieodebrany towar w zakresie kosztów związanych z przygotowaniem i wysyłką towaru do punktu odbioru.

Artykuł XIII

 

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków handlowych oraz warunków reklamacji bez uprzedniego powiadomienia kupującego. W przypadku zmiany ogólnych warunków lub warunków reklamacji, cały proces zakupu regulują te ogólne warunki, które obowiązywały w momencie wysłania zamówienia do kupującego i są one dostępne na stronie internetowej sprzedającego.
 2. Warunki reklamacji stanowią integralną część niniejszych ogólnych warunków.
 3. Kupujący wysyłając zamówienie zapoznał się z ogólnymi warunkami handlowymi oraz warunkami reklamacji i zgadza się z ich treścią.
 4. Warunki te zostały opracowane w ramach projektu certyfikacji sklepu internetowego nakupujbezpecne.sk
 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe i warunki reklamacji dostępne są w siedzibie firmy do wglądu kupującym oraz są publikowane na stronie internetowej sklepu internetowego.
 2. Pozostałe stosunki nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach oraz w ich nieodłącznych częściach (załącznikach) regulują odpowiednie przepisy, w szczególności ustawa nr. 40/1964 Dz.U. 250/2007 Dz.U., ustawa nr. 102/2014 Dz.U., ustawa nr. 122/2013 Dz.U. 22/2004 Dz. oraz ustawa nr. 513/1991 Dz.
 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe, w tym ich nierozłączne części, wchodzą w życie z dniem 16 Sierpień 2022 roku.
 2. Jeżeli Konsument nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedawca rozpatrzył jego reklamację lub jeżeli uzna, że ​​Sprzedawca naruszył jego prawa, ma możliwość skontaktowania się ze sprzedawcą w celu uzyskania zadośćuczynienia. Jeżeli Sprzedawca do żądania zadośćuczynienia ustosunkuje się negatywnie lub nie ustosunkuje się do niego w ciągu 30 dni od dnia jego wysłania, Konsument zgodnie z § 12 ustawy nr. 391/2015 Dz. o alternatywnym rozwiązywaniu sporów i o zmianach niektórych ustaw, ma prawo ubiegać się o alternatywne rozwiązanie mojego sporu. Właściwym podmiotem dla alternatywnego rozstrzygania sporów z operatorem sklepu internetowego jest Słowacka Inspekcja Handlowa (www.soi.sk) lub inny odpowiedni upoważniony podmiot prawny zarejestrowany na liście podmiotów alternatywnego rozstrzygania sporów prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej, gdzie konsument ma prawo wyboru podmiotu alternatywnego rozstrzygania sporów. Jednocześnie konsument może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ w celu złożenia alternatywnej propozycji rozstrzygania sporów. Informacje o opłatach za zgłoszenie propozycji znajdzie Konsument na stronie internetowej konkretnego podmiotu alternatywnego rozstrzygania sporów.

 Nitra, 16.08.2022

PARFENS s. r. o.

Warunki reklamacji sklepu internetowego www.parfens.pl

Integralna część warunków ogólnych,

„Zgodnie z § 7 ust. 6 lit. f) Ustawy nr. 102/2014 Zb. dotyczącej ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość albo umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa: „Konsument nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest: f) sprzedaż towaru, który po dostarczeniu, ze względu na jego charakter, może być nierozłącznie zmieszany z innym towarem.”

W związku z powyższym Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży (i) po otrzymaniu towaru (ii) a jednocześnie po zdjęciu /uszkodzeniu oryginalnego opakowania w takim stopniu, który umożliwia manipulowanie z zapachem, lub mógłby go nierozerwalnie zmieszać z innym towarem.

Konsumentowi przysługuje jednak prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przed otrzymaniem towaru.”

 1. Reklamacji podlegają wyłącznie towary, które zostały zakupione wyłącznie od sprzedającego i są własnością kupującego.
 2. W przypadku, gdy prawo własności nie przeszło jeszcze ze sprzedającego na kupującego, sprzedający jest zobowiązany do zaspokojenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty zgodnie z § 151a i nast. Kodeks cywilny.
 3. Jeżeli kupującym jest konsument (osoba fizyczna, która nie działa w zakresie wlasnej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu) na wszystkie oferowane towary udzielana jest 24-miesięczna gwarancja, chyba że zaznaczono inaczej, a procedura jest zgodna z ustawą o ochronie konsumenta i Kodeksu Cywilnego. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument, postępowanie jest zgodne z przepisami Kodeksu Handlowego, a okres gwarancji wynosi 1 rok. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru towaru od firmy transportowej lub bezpośrednio od sprzedawcy, jeśli kupujący odbierze towar osobiście w dniu odbioru.
 4. Kupujący zobowiązany jest zgłosić Sprzedającemu reklamację niezwłocznie po stwierdzeniu wady.
 5. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy wad spowodowanych następującym użytkowaniem:
 6. wada powstała w wyniku mechanicznego uszkodzenia produktu z winy kupującego,
 7. niewłaściwego obchodzenia się z produktem w sposób inny niż podany w instrukcji obsługi,
 8. użytkowania towarów w warunkach, które swoja wilgotnością, wpływom chemicznym i mechanicznym nie są odpowiednie dla środowiska naturalnego zakupionego towaru,
 9. zaniedbania w pielęgnacji i konserwacji towaru,
 10. uszkodzenie towaru przez nadmierne obciążenie,
 11. używania towaru niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji, zasadami ogólnymi, normami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa lub innym naruszeniem warunków gwarancji.
 12. Wady spowodowane klęską żywiołową są również wyłączone z odpowiedzialności za wady.
 13. Odpowiedzialność za wady nie dotyczy również normalnego zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem towaru. Dlatego krótsza żywotność produktu nie może być uważana za wadę i nie podlega reklamacji.
 1. Reklamowany towar należy wysłać na nasz adres: Nábrežie mládeže 568/79 949 01 Nitra - Chrenová, wymieniony poniżej, ale nie za pobraniem lub dostarczyć osobiście na adres kontaktowy. Towar musi być odpowiednio zapakowany, aby towar nie uległ uszkodzeniu podczas transportu, dlatego zalecamy wysłanie towaru listem poleconym lub jako przesyłkę ubezpieczoną. Do towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu (faktury) oraz dołączyć wypełniony Formularz Reklamacyjny. Reklamacje należy kierować wyłącznie pisemnie (pocztą) lub osobiście (nie e-mailem).
 1. Sprzedawca potwierdza otrzymanie reklamacji i wystawia kupującemu potwierdzenie reklamacji towaru w odpowiedniej formie. Za dzień doręczenia reklamacji uważa się dzień jej doręczenia sprzedawcy. Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe doręczenie potwierdzenia, należy je dostarczyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wraz z dowodem rozpatrzenia reklamacji. Potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłane w formie pisemnej.
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w terminie 3 dni od daty złożenia reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna towaru nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona później. Rozpatrzenie reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie 30 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna i otrzyma zwrot pełnej kwoty za towar lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.
 1. Prawa kupującego przy składaniu reklamacji:
 2. w przypadku wady, którą można naprawić, kupujący ma prawo do jej bezpłatnego usunięcia, należycie i terminowo. Sprzedawca decyduje o sposobie usunięcia wady. Kupujący może zamiast usunięcia wady (naprawy) żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, jeżeli sprzedawca nie poniesie niewspółmiernych kosztów ze względu na cenę towaru lub powagę wady,
 3. w przypadku wystąpienia nieodwracalnej wady, która uniemożliwia prawidłowe wykorzystanie rzeczy do określonego celu, kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lub odstąpienia od umowy kupna (zwrot pieniędzy) lub zniżki od ceny,
 4. reklamację uważa się za załatwioną, jeżeli postępowanie reklamacyjne zakończy się dostarczeniem reklamowanego towaru, jego wymianą lub zwrotem ceny zakupu towaru, pisemnym wezwaniem do przejęcia świadczenia lub jego uzasadnionym odrzuceniem.
 5. Brak uszkodzeń towaru, ewent. integralność opakowania (zgodnie z instrukcją przy odbiorze towaru) należy sprawdzić przy odbiorze towaru, gdyż towar może ulec uszkodzeniu podczas transportu, zalecamy kupującym rozpakowanie towaru i sprawdzenie go w obecności przewoźnika. Podpisując odbiór od kuriera, oświadczacie, że opakowanie jest nieuszkodzone.
 1. Niniejsze warunki reklamacji stanowią integralną część ogólnych warunków handlowych, a sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich zmiany w każdym czasie bez uprzedniego powiadomienia kupującego.
 2. Kontakt w sprawie rozpatrywania i przesyłania reklamacji: info@parfens.pl, +48 508 687 743
 3. W przypadku niezadowolenia z rozpatrzenia reklamacji, konsument ma prawo skontaktować się z organem nadzorczym zgodnie z lokalną jurysdykcją inspekcji handlowej SOI dla regionu Nitra, z siedzibą pod adresem Staničná 9, P.O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.